При изрвшено купување на зделката, автоматски се генерира купон кој содржи Ваучер код и QR код, кои е потребно да бидат внесени во Вашата работна табла и да го означите како искористен. Тоа Ви овозможува евиденција за сите искористени купони, кои се купени преку нашата страна.